Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги

Миронова, Г. А. Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги / Г. А. Миронова ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Київ : НДІППІП ім. Ф.Г. Бурчака, 2015. - 308 с.
Б-96715

У монографії досліджується проблема правового регулювання особистих немайнових відносин, що виникають у процесі надання медичної допомоги людині, методом приватного права. Проаналізовано доктринальні засади, особливості цивільно-правового регулювання відносин з надання медичної допомоги, правосуб'єктність різних категорій пацієнтів. Розглядається новий інститун приватного права - попереднє волевиявлення пацієнта щодо майбутнього медичного втручання.

Зміст [showhide]Вступ. - С. 5
Розділ 1. Доктринальні засади приватноправового регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги. - С. 14
1.1. Концепт фундаментальних прав та гідності людини як доктринальна передумова приватноправового регулювання відносин з надання медичної допомоги. - С. 16
1.2. Приватні та публічні засади у регулюванні відносин з надання медичної допомоги. - С. 39
1.3. Особливості приватноправового регулювання особистих немайнових відносин з надання медичної допомоги. - С. 59
Розділ 2. Цивільно-правові засади права на медичну допомогу. - С. 79
2.1. Цивільно-правова характеристика права на медичну допомогу. - С. 79
2.2. Види особистих немайнових прав у сфері надання медичної допомоги. - С. 89
2.3. Цивільно-правовий захист права на медичну допомогу. - С. 108
Розділ 3. Правосуб’єктність повнолітніх фізичних осіб у правовідносинах з надання медичної допомоги. - С. 124
3.1. Правило згоди повнолітньої фізичної особи на медичне втручання. - С. 125
3.2. Визначення та особливості спеціальної медичної дієздатності повнолітніх фізичних осіб. - С. 150
Розділ 4. Особливості правосуб’єктності неповнолітніх у правовідносинах з надання медичної допомоги. - С. 171
4.1. Роль міжнародного права в галузі прав людини у формуванні прав дитини. - С. 172
4.2. Правовий статус дитини у відносинах з надання медичної допомоги за законодавством України. - С. 182
4.3. Правові проблеми визначення компетентності зрілих неповнолітніх у правовідносинах з надання медичної допомоги. - С. 196
4.4. Суб’єктний склад законних представників неповнолітніх у правовідносинах з надання медичної допомоги. - С. 206
Розділ 5. Приватноправовий інститут завчасного планування лікування та догляду. - С. 223
5.1. Європейські правові стандарти щодо забезпечення прав пацієнтів на складання документів з попередніх розпоряджень пацієнтів. - С. 224
5.2. Living Will - новий інститут європейського приватного права. - С. 244
5.3. Проблемні аспекти впровадження спеціального інституту представництва пацієнта за довіреністю у цивільне право України. - С. 257
Висновки. - С. 276
Додатки. - С. 288
[/showhide]

Публікації на цю тему