Наноматеріали в хімії та фармації

Опис: Пилипчук Л. Л. Наноматеріали в хімії та фармації : навч.-метод. посіб. / Л. Л. Пилипчук, В. М. Близнюк. – Херсон : Олди-плюс, 2020. – 166 с.
Шифр ННМБУ: Б-99561
Автор: Пилипчук Л. Л.
Видавець: Олди-плюс
Рік видання: 2020
Сторінок: 166
Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’єкти, наностуктури та нанотехнології в хімії та фармації. В посібнику представлені такі розділи: класифікація та базові терміни нанонауки; властивості, отримання та вивчення наноматеріалів; використання наноматеріалів в фармації, медицині, побуті тощо. Призначено для аудиторної, індивідуальної та позааудиторної (самостійної) роботи студентів спеціальностей спеціальностей 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація денної та заочної форми навчання рівня вищої освіти «бакалавр» та «магістр», Фізика, Біологія та для тих хто цікавиться нанонаукою.
Зміст:
Розділ 1. Вступ у нанотехнологію. – С. 4
Історія нанотехнології. – С. 8
Базові терміни у галузі нанотехнології. – С. 10
Класифікація наноматеріалів. – С. 13
Розділ 2. Властивості, отримання та вивчення наноматеріалів. – С. 32
Властивості наноматеріалів. – С. 32
Методи отримання наноматеріалів. – С. 41
Нанохімія. – С. 68
Методи вивчення структури та властивостей наноматеріалів. – С. 72
Розділ 3. Використання наноматеріалів. – С. 94
Наноматеріали. – С. 94
Наноматеріали в фармації та медицині. – С. 122
Застосування наночастинок в діагностиці, терапії та фармації. – С. 125
Можлива токсичність наноматеріалів. – С. 125
Використання наносистем та наноматеріалів. – С. 137
Наноматеріали в житті людей. – С. 145
Самостійна робота і контроль. – С. 157
Питання. – С. 158
Приклади розв’язку задач. – С. 160

Публікації на цю тему

Опис: Пилипчук Л. Л. Наноматеріали в хімії та фармації : навч.-метод. посіб. / Л. Л. Пилипчук, В. М. Близнюк. – Херсон : Олди-плюс, 2020. – 166 с. Шифр ННМБУ: Б-99561 Автор: Пилипчук Л. Л. Видавець: Олди-плюс Рік видання: 2020 Сторінок: 166 Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’єкти, наностуктури та нанотехнології в хімії та фармації. В посібнику представлені такі розділи: класифікація та базові терміни нанонауки; властивості, отримання та вивчення наноматеріалів; використання наноматеріалів в фармації, медицині, побуті тощо. Призначено для аудиторної, індивідуальної та позааудиторної (самостійної) роботи студентів спеціальностей спеціальностей 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація денної та заочної форми навчання рівня вищої освіти «бакалавр» та «магістр», Фізика, Біологія та для тих хто цікавиться нанонаукою. Зміст: Розділ 1. Вступ у нанотехнологію. - С. 4 Історія нанотехнології. - С. 8 Базові терміни у галузі нанотехнології. - С. 10 Класифікація наноматеріалів. - С. 13 Розділ 2. Властивості, отримання та вивчення наноматеріалів. - С. 32 Властивості наноматеріалів. - С. 32 Методи отримання наноматеріалів. - С. 41 Нанохімія. - С. 68 Методи вивчення структури та властивостей наноматеріалів. - С. 72 Розділ 3. Використання наноматеріалів. - С. 94 Наноматеріали. - С. 94 Наноматеріали в фармації та медицині. - С. 122 Застосування наночастинок в діагностиці, терапії та фармації. - С. 125 Можлива токсичність наноматеріалів. - С. 125 Використання наносистем та наноматеріалів. - С. 137 Наноматеріали в житті людей. - С. 145 Самостійна робота і контроль. - С. 157 Питання. - С. 158 Приклади розв’язку задач. - С. 160