Невідкладна допомога в кардіології в практиці сімейного лікаря на догоспітальному етапі

Невідкладна допомога в кардіології в практиці сімейного лікаря на догоспітальному етапі : навчальний посібник / М. Ю. Долгош [та ін.]; за ред. І.В. Чопея ; Ужгород. нац. ун-т, Ф-т післядиплом. освіти та доуніверситет. підгот., Каф. терапії та сімейн. медицини. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 110 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 107-110.
Б-96878

У навчальному посібнику наведені визначення, причини, клінічні ознаки, приклади формулювання діагнозу, невідкладна допомога на догоспітальному етапі згідно з програмою типового навчального плану інтернатури за фахом "Загальна практика - сімейна медицина".
Зміст[showhide]
Деякі показники анатомо-фізіологічної особливості серцево-судинної системи. - С. 9
Раптова серцева смерть. - С. 14
Гострий коронарний синдром. - С. 20
Стенокардія. - С. 27
Гострий інфаркт міокарда. - С. 36
Кардіогенний шок. - С. 50
Пароксизмальна тахікардія. - С. 53
Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія. - С. 54
Пароксизмальна шлуночкова тахікардія. - С. 57
Тріпотіння та фібриляція передсердь. - С. 59
Синдром Морганьї-Адамса-Стокса. - С. 71
Судинна недостатність. - С. 78
Непритомність. - С. 78
Колапс. - С. 79
Шок. - С. 81
Гостра серцева недостатність. - С. 83
Гіпертензивні кризи. - С. 87
Домашня аптечка у хворого на гіпертонічну хворобу. - С. 97
Судинні захворювання головного мозку. - С. 98
Додатки. - С. 103
Основні причини болю в грудній клітці. - С. 103
Тести на виявлення загрози на гострий інфаркт міокарда. - С. 104
Медикаментозна терапія пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця. - С. 106
[/showhide]

Публікації на цю тему