Невідкладна інфектологія

Невідкладна інфектологія : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів / В.М. Козько [та ін.] ; за ред. В.М. Козька. - Київ : Медицина, 2016. - 119 с. : табл. - Бібліогр.: с. 112-115.
Б-96685

В книзі викладено сучасні уявлення про найпоширеніші невідкладні стани, які можуть ускладнювати перебіг інфекційних хвороб. Наведено їх визначення, актуальність, етіологію, патогенез, клінічні прояви й основні діагностичні ознаки, лікування, у тому числі алгоритми надання невідкладної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах. Особливу увагу приділено шоку, гострій печінковій недостатності, набряку -набуханню головного мозку, синдрому ендогенної інтоксикації, наданню невідкладної допомоги при дифтерії, ботулізмі.

Зміст [showhide]Передмова. - С. 5
Інфекційно-токсичний шок. - С. 7
Гіповолемічний (дегідратаційний) шок. - С. 20
Анафілактичний шок. - С. 27
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. - С. 42
Гострий респіраторний дистрес-синдром. - С. 51
Гостра дихальна недостатність. - С. 57
Гостра ниркова недостатність. - С. 70
Гостра печінкова недостатність. - С. 80
Гостра наднирковозалозова недостатність. - С. 88
Набряк-набухання головного мозку. - С. 94
Синдром ендогенної інтоксикації. - С. 103[/showhide]

Публікації на цю тему