Нові погляди на медичне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань

Нові погляди на медичне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань ( за досвідом проведення антитерористичної операції) / І. А. Лурін [та ін.] ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Укр. військ.-мед. акад. - Тернопіль : Укрмедкн., 2015. - 139 с. : іл. - Бібліогр.: с. 119-132.
Б-96401

Монографію присвячено вивченню нових підходів у вирішенні проблеми медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції. Особливу увагу автори приділили обгрунтуванню, розробленню та впровадженню оптимізованої системи комплексної медичної реабілітації військовослужбовців, поранених (травмованих) в АТО.

Зміст [showhide]
Розділ 1. Умови діяльності медичної служби та їх вплив на організацію медичного забезпечення військ під час проведення АТО. - С. 8
Розділ 2. Медична реабілітація військовослужбовців як світова медико-соціальна проблема (огляд літератури). - С. 14
2.1. Історичний аналіз сутності та визначення поняття «реабілітація». - С. 14
2.2. Досвід провідних країн Європи у медичній реабілітації поранених та хворих. - С. 21
2.3. Медична реабілітація поранених та хворих в Україні. - С. 31
Розділ 3. Аналіз організації і проведення медичної реабілітації військовослужбовців - учасників АТО. - С. 34
Розділ 4. Аналіз і прогноз потреби у медичній реабілітації військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. - С. 45
4.1. Аналіз результатів медичної реабілітації військовослужбовців ЗС України, які брали участь в антитерористичній операції. - С. 46
4.2. Оцінка ефективності існуючої системи медичної реабілітації військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. - С. 61
4.2.1. Результати експертних оцінок інноваційного потенціалу системи реабілітації учасників АТО. - С. 61
4.2.2. Дослідження соціальної реабілітації військовослужбовців ЗС України - учасників бойових дій. - С. 67
Розділ 5. Наукове обґрунтування системи медичної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань. - С. 75
5.1. Наукове обґрунтування удосконалення системи медичної реабілітації військовослужбовців. - С. 75
5.2. Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної реабілітації військовослужбовців, поранених (травмованих) в АТО. - С. 89
5.3. Аналіз результатів впровадження удосконаленої системи комплексної медичної реабілітації військовослужбовців, поранених (травмованих) в АТО. - С. 100
5.4. Дослідження ефективності впровадження удосконаленої системи комплексної медичної реабілітації військовослужбовців, поранених (травмованих) в АТО. - С. 107
Висновки. - С. 115
Додаток. Анкета щодо визначення напрямів удосконалення системи медичної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань. - С. 133[/showhide]

Публікації на цю тему