Заходи протиепідемічного захисту в збройних силах, та їх дослідження у військовій епідеміології : навчальний посібник

Заходи протиепідемічного захисту в збройних силах, та їх дослідження у військовій епідеміології : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев та ін.; за ред. Ю.В. Рум'янцева ; Укр. військ.-мед. акад. МО України. - Київ : МП Леся, 2015. - 212 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 208.
Б-96416

В посібнику викладені особливості розвитку епідемічного процесу в Збройних Силах. Також в ній надані деякі критерії, що використовуються для визначення якості та ефективності функціонування системи протиепідемічного захисту особового складу. Розглянуті основні питання методики і організації ретроспективного і оперативного епідеміологічного аналізу інфекцій з фекально-оральним та повітряно-крапельним механізмами передачі збудника.

Зміст [showhide]
Розділ 1. Закономірності розвитку епідемічного процесу. - С. 4
Розділ 2. Епідемічний процес у збройних силах в мирний та воєнний час. Структура інфекційної захворюваності. - С. 21
2.1. Внутрішні та зовнішні чинники розвитку епідемічного процесу у військах. - С. 21
2.2. Вплив на епідемічний процес зброї масового ураження та надзвичайних станів. - С. 26
2.3. Шляхи розповсюдження інфекційних захворювань та їх структура під час війни та надзвичайних станів. - С. 37
2.4. Термінологія щодо визначення проявів епідемічного процесу. - С. 48
2.4.1. Особливості епідемічного процесу при внутрішньолікарняних зараженнях. - С. 56
Розділ 3. Організація протиепідемічного забезпечення частин Розділ 3. Організація протиепідемічного забезпечення частин. - С. 59
3.1. Організація протиепідемічного забезпечення військ у мирний час. - С. 62
3.2. Особливості організації протиепідемічних заходів у воєнний час. - С. 70
3.3. Принципові положення організації протиепідемічного забезпечення та типові протиепідемічні заходи в ЗС України . - С. 78
3.4. Основні теоретичні положення щодо протиепідемічного забезпечення Збройних Сил України. - С. 79
3.5. Чинники що зумовлюють розвиток епідемічного процесу, протиепідемічні заходи під час ускладнення епідемічної ситуації та миротворчої діяльності ЗС України. - С. 82
3.6 Напрямки оптимізації протиепідемічних заходів. - С. 89
3.7. Нові види озброєння і військової техніки та їх можливий вплив на систему протиепідемічного захисту. - С. 93
3.8. Науково-методична складова в діяльності санітарно-епідеміологічної служби Збройних Сил України та її дослідження. - С. 98
3.8.1. Організація протидії біологічному тероризму. - С. 102
3.8.2. Протиепідемічні заходи в системі боротьби з біологічною зброєю та терором. - С. 105
3.9. Формування особливостей професійного мислення військового лікаря профілактичного фаху і дослідження чинників, які на них впливають в Збройних Силах України. - С. 110
3.9.1. Підготовка військових лікарів медико-профілактичного фаху. - С. 114
3.9.2. Спонтанні моделі епідемічної ситуації та їх використання в підготовці фахівців санітарно-епідемічної служби для управління системою протиепідемічних заходів в умовах інформаційної боротьби. - С. 122
3.9.3. Санітарно-епідеміологічна оцінка військ і району їх розташування (дії). - С. 127
3.9.4. Зразок створення типових моделей санітарно-епідеміологічного стану військ відповідно до критеріїв різновидів їх оцінки. - С. 132
Розділ 4. Епідеміологічний нагляд як системо-корегуючий засіб протиепідемічного захисту особового складу військ. - С. 145
4.1. Санітарно-епідемічний (епідеміологічний) нагляд за інфекціями з повітряно-крапельним (аерозольним) механізмом передачі. - С. 147
4.1.1. Ретроспективний епідеміологічний аналіз. - С. 148
4.1.2. Поточний епідеміологічний аналіз. - С. 150
4.2. Напрямки можливого удосконалення санітарно-епідеміологічного нагляду за антропонозними інфекціями з аерозольним механізмом передачі. - С. 152
4.3. Епідеміологічний нагляд при грипі та ГРЗ. - С. 156
4.4. Основні особливості епідемічного процесу при антропонозах з аерозольним механізмом передачі. - С. 166
4.5. Ретроспективний епідеміологічний аналіз деяких інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі. - С. 169
4.6. Оперативний епідеміологічний аналіз деяких інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі. - С. 172
Розділ 5. Вибір критеріїв якості та ефективності заходів протиепідемічного захисту особового складу військ. - С. 174
Розділ 6. Ефективність управління системою протиепідемічного захисту військ. - С. 178
Розділ 7. Актуальні питання епідеміологічного нагляду та імунологічного моніторингу правця серед населення та в Збройних Силах України. - С. 182
7.1. Епідеміологічний нагляд за профілактикою правця в системі МОЗ України. - С. 184
7.1.1. Екстрена профілактика правця. - С. 191
7.2. Особливості ґрунтів та захворюваність на правець в Україні. - С. 200
7.3. Профілактика правця в Збройних Силах України. - С. 202
[/showhide]

Публікації на цю тему