Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування

ISBN: 978-617-505-822-0
Опис: Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування : підруч. для студентів мед. закл. фах. передвищ. та вищ. освіти / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. – 3-є вид. стер. – Київ : Медицина, 2021. – 310 с.
Шифр ННМБУ: Б-99844
Автор: Губенко І. Я.
Видавець: Медицина
Рік видання: 2021
Сторінок: 310
У підручнику розкрито основні поняття загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування. Він є базою для формування холістичного підходу до пацієнтів, розуміння ролі психіки у виникненні захворювань та їх перебігу. Підкреслено значення психопрофілактики і психогігієни, приділено увагу причинам виникнення емоційного стресу і методам запобігання стресовим ситуаціям, професійній деформації та професійному «вигоранню» медичних працівників. Розглянуто вплив екстремальних ситуацій на психічне здоров’я та особливості надання допомоги пацієнтам із наслідками психотравматичних розладів. Для студентів спеціальності «Медсестринство» медичних закладів фахової передвищої та вищої освіти, викладачів, слухачів відділень і закладів післядипломної освіти, а також медичних сестер, фельдшерів, акушерок.
Зміст:
Розділ 1. Загальна i медична психологія. – С. 7
Тема 1. Психологія як наука. Її значення і завдання. – С. 8
Психологія як наука. – С. 8
Iсторія формування психологічних знань. – С. 11
Зв’язок психології з іншими дисциплінами. – С. 16
Методи психології. – С. 19
Тема 2. Медична психологія. Предмет, значення і завдання медичної психології. – С. 27
Медична психологія як наука. – С. 27
Розділи медичної психології. – С. 29
Тема 3. Розвиток психіки. Свідомість. – С. 32
Розвиток психіки у філогенезі. – С. 32
Розвиток психіки в онтогенезі. – С. 38
Свідомість. – С. 49
Тема 4. Особистість. Психологічні якості особистості. – С. 60
Психологічна характеристика особистості. – С. 60
Властивості особистості. – С. 65
Темперамент. – С. 68
Характер. – С. 77
Тема 5. Психічні процеси в нормі та в умовах патології. – С. 91
Пізнавальні психічні процеси. – С. 91
Емоційно-­вольові процеси. – С. 128
Тема 6. Психологія хвороби. – С. 148
Психологічні особливості переживання хвороби. – С. 148
Психологічні особливості пацієнтів з різними соматичними захворюваннями. – С. 157
Поведінка медика як джерело ятрогеній. – С. 164
Розділ 2. Психологічні основи спілкування. – С. 170
Тема 1. Психологічна характеристика спілкування. – С. 170
Функції спілкування. – С. 172
Види спілкування. – С. 174
Засоби спілкування. – С. 175
Форми спілкування. – С. 185
Тема 2. Міжособистісна комунікація. – С. 188
Функції комунікації. – С. 189
Види і форми комунікації. – С. 189
Психологічні особливості вербальної комунікації. – С. 191
Перцептивні механізми й ефекти. – С. 196
Тема 3. Комунікативні бар’єри спілкування. – С. 202
Тема 4. Колектив. Емоційний клімат у колективі. – С. 206
Тема 5. Проблема міжособистісної сумісності в колективі. – С. 210
Тема 6. Поняття конфлікту і стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. – С. 213
Класифікація конфліктів. – С. 214
Розв’язання конфліктних ситуацій. – С. 217
Основні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. – С. 219
Тема 7. Культура спілкування й етика стосунків медичних працівників між собою і з пацієнтами. – С. 221
Розділ 3. Психічне здоров’я. – С. 228
Тема 1. Вплив психосоціальних факторів на психічне здоров’я. – С. 228
Вплив психічної травматизації на особистість. – С. 228
Екстремальні ситуації і психічне здоров’я. – С. 231
Психологічні наслідки психотравматичних подій. – С. 240
Особливості надання допомоги пацієнтам з наслідками психотравматичних подій. – С. 248
Тема 2. Сім’я як джерело формування здорової психіки. – С. 254
Функції сім’ї. – С. 255
Проблеми сучасної сім’ї. – С. 258
Психологічні особливості ранніх шлюбів. – С. 262
Тема 3. Психосоматичні розлади та їх вплив на психічне здоров’я. – С. 265
Характеристика і класифікація психосоматичних захворювань. – С. 266
Походження психосоматичних захворювань. – С. 270
Тема 4. Психогігієна, психопрофілактика і психотерапія. – С. 272
Психогігієна. – С. 272
Психопрофілактика. – С. 288
Психотерапія. – С. 289
Тема 5. Психологічні особливості спілкування з пацієнтами у паліативній медицині. – С. 293
Паліативна медицина, її мета, завдання. Особливості психічного стану невиліковно хворих пацієнтів. – С. 293
Психологічні аспекти роботи з пацієнтами, які мають ВIЛ-СНIД. – С. 297
Процес переживання горя. Стадії трауру. – С. 299

Публікації на цю тему

ISBN: 978-617-505-822-0 Опис: Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. для студентів мед. закл. фах. передвищ. та вищ. освіти / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. – 3-є вид. стер. – Київ : Медицина, 2021. – 310 с. Шифр ННМБУ: Б-99844 Автор: Губенко І. Я. Видавець: Медицина Рік видання: 2021 Сторінок: 310 У підручнику розкрито основні поняття загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування. Він є базою для формування холістичного підходу до пацієнтів, розуміння ролі психіки у виникненні захворювань та їх перебігу. Підкреслено значення психопрофілактики і психогігієни, приділено увагу причинам виникнення емоційного стресу і методам запобігання стресовим ситуаціям, професійній деформації та професійному «вигоранню» медичних працівників. Розглянуто вплив екстремальних ситуацій на психічне здоров’я та особливості надання допомоги пацієнтам із наслідками психотравматичних розладів. Для студентів спеціальності «Медсестринство» медичних закладів фахової передвищої та вищої освіти, викладачів, слухачів відділень і закладів післядипломної освіти, а також медичних сестер, фельдшерів, акушерок. Зміст: Розділ 1. Загальна i медична психологія. - С. 7 Тема 1. Психологія як наука. Її значення і завдання. - С. 8 Психологія як наука. - С. 8 Iсторія формування психологічних знань. - С. 11 Зв’язок психології з іншими дисциплінами. - С. 16 Методи психології. - С. 19 Тема 2. Медична психологія. Предмет, значення і завдання медичної психології. - С. 27 Медична психологія як наука. - С. 27 Розділи медичної психології. - С. 29 Тема 3. Розвиток психіки. Свідомість. - С. 32 Розвиток психіки у філогенезі. - С. 32 Розвиток психіки в онтогенезі. - С. 38 Свідомість. - С. 49 Тема 4. Особистість. Психологічні якості особистості. - С. 60 Психологічна характеристика особистості. - С. 60 Властивості особистості. - С. 65 Темперамент. - С. 68 Характер. - С. 77 Тема 5. Психічні процеси в нормі та в умовах патології. - С. 91 Пізнавальні психічні процеси. - С. 91 Емоційно-­вольові процеси. - С. 128 Тема 6. Психологія хвороби. - С. 148 Психологічні особливості переживання хвороби. - С. 148 Психологічні особливості пацієнтів з різними соматичними захворюваннями. - С. 157 Поведінка медика як джерело ятрогеній. - С. 164 Розділ 2. Психологічні основи спілкування. - С. 170 Тема 1. Психологічна характеристика спілкування. - С. 170 Функції спілкування. - С. 172 Види спілкування. - С. 174 Засоби спілкування. - С. 175 Форми спілкування. - С. 185 Тема 2. Міжособистісна комунікація. - С. 188 Функції комунікації. - С. 189 Види і форми комунікації. - С. 189 Психологічні особливості вербальної комунікації. - С. 191 Перцептивні механізми й ефекти. - С. 196 Тема 3. Комунікативні бар’єри спілкування. - С. 202 Тема 4. Колектив. Емоційний клімат у колективі. - С. 206 Тема 5. Проблема міжособистісної сумісності в колективі. - С. 210 Тема 6. Поняття конфлікту і стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. - С. 213 Класифікація конфліктів. - С. 214 Розв’язання конфліктних ситуацій. - С. 217 Основні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. - С. 219 Тема 7. Культура спілкування й етика стосунків медичних працівників між собою і з пацієнтами. - С. 221 Розділ 3. Психічне здоров’я. - С. 228 Тема 1. Вплив психосоціальних факторів на психічне здоров’я. - С. 228 Вплив психічної травматизації на особистість. - С. 228 Екстремальні ситуації і психічне здоров’я. - С. 231 Психологічні наслідки психотравматичних подій. - С. 240 Особливості надання допомоги пацієнтам з наслідками психотравматичних подій. - С. 248 Тема 2. Сім’я як джерело формування здорової психіки. - С. 254 Функції сім’ї. - С. 255 Проблеми сучасної сім’ї. - С. 258 Психологічні особливості ранніх шлюбів. - С. 262 Тема 3. Психосоматичні розлади та їх вплив на психічне здоров’я. - С. 265 Характеристика і класифікація психосоматичних захворювань. - С. 266 Походження психосоматичних захворювань. - С. 270 Тема 4. Психогігієна, психопрофілактика і психотерапія. - С. 272 Психогігієна. - С. 272 Психопрофілактика. - С. 288 Психотерапія. - С. 289 Тема 5. Психологічні особливості спілкування з пацієнтами у паліативній медицині. - С. 293 Паліативна медицина, її мета, завдання. Особливості психічного стану невиліковно хворих пацієнтів. - С. 293 Психологічні аспекти роботи з пацієнтами, які мають ВIЛ-СНIД. - С. 297 Процес переживання горя. Стадії трауру. - С. 299