Паліативна та хоспісна допомога

Аймедов, К. В. Паліативна та хоспісна допомога / К. В. Аймедов, О. В. Друзь, О. В. Кривоногова. - Одеса : Астропринт , 2015. - 104 с. : іл. - Бібліогр.: с.84-89.
Б-95502

Монографія присвячена вивченню проблем надання паліативної медичної, медико-психологічної і соціальної допомоги інкурабельним онкологічним хворим. Автори пропонують організувати паліативно-хоспісну допомогу в Україні на засадах мультидисциплінарного підходу. Дана модель містить всі аспекти і особливості надання допомоги невиліковним пацієнтам, враховуючи аспекти проблемних взаємин лікувально-профілактичних закладів та суспільства.

Зміст [showhide]Розділ 1. Паліативна допомога: сучасний стан, основні питання. - С. 6
1.1. Історія розвитку паліативної допомоги в Україні та світі. - С. 6
1.2. Визначення та структура паліативної допомоги на сучасному етапі. - С. 9
1.3. Еволюція паліативної допомоги в Україні. - С. 15
Розділ 2. Нооетичні питання паліативної допомоги. - С. 26
2.1. Біоетичні та нооетичні засади надання паліативної допомоги. - С. 26
2.2. Гуманістичні та нормативно-правові аспекти паліативної допомоги. - С. 27
2.3. Евтаназія та моральність. - С. 39
Розділ 3. Основні технології надання паліативної допомоги. - С. 43
3.1. Характеристика клієнта паліативної допомоги. - С. 43
3.1.1. Термінальний хворий як клієнт паліативної допомоги. - С. 44
3.1.2. Родина термінального хворого як клієнт паліативної допомоги. - С. 47
3.2. Принципи роботи мультидисциплінарних бригад в контексті паліативної допомоги. - С. 49
3.3. Етапи надання паліативної допомоги. - С. 52
3.3.1. Загальна оцінка хворого. - С. 60
3.3.2. Медична допомога. - С. 62
3.3.3. Психотерапевтична допомога. - С. 68
3.3.4. Медико-соціально-суспільна підтримка термінального хворого та його родини. - С. 76
3.4. Використання e-health технологій в системі паліативної допомоги. - С. 79[/showhide]

Публікації на цю тему