Паліативно – хоспісна допомога

Тарасюк, В. С. Паліативно - хоспісна допомога : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів, а також IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. - Київ : Медицина , 2015. - 327 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 319-327.
Б-95016

У навчальному посібнику висвітлено питання історії розвитку паліативної медицини, особливості надання паліативно-хоспісної допомоги дітям і дорослим з онкологічними захворюваннями, пацієнтам літнього віку. Наведено нормативно-правові акти, що регламентують надання паліативної допомоги. Детально розглянуто розділ з паліативно-хоспісної допомоги стомованим пацієнтам, особливості догляду за ними залежно від розташування стоми та змін у функціонуванні тієї чи іншої системи. Особливу увагу приділено ролі медичної сестри в процесі догляду, її обізнаності щодо психосоціальної підтримки хворих, які потребують паліативно-хоспісної допомоги.

Зміст [showhide]Розділ 1. Історія розвитку і сучасний стан паліативної медицини, паліативно-хоспісної допомоги в Україні та за кордоном. - С. 7
Принципи діяльності хоспісів на сучасному етапі. - С. 19
Нормативно-правові акти паліативно-хоспісної допомоги в Україні. - С. 26
Особливості роботи медичної сестри в закладах паліативно-хоспісної допомоги. - С. 31
Особливості надання паліативно-хоспісної допомоги дітям з онкологічними захворюваннями. - С. 37
Основні правила і стандарти хоспісної опіки дітей з онкологічними захворюваннями. - С. 39
Тестові завдання для самоконтролю. - С. 47
Розділ 2. Психосоціальна підтримка безнадійно хворих і біомедична етика в паліативній медицині. - С. 50
Біоетика в паліативній медицині. - С. 57
Право хворого на відмову від лікування. - С. 60
Актуальність питання евтаназії в сучасному суспільстві. - С. 62
Тестові завдання для самоконтролю. - С. 65
Розділ 3. Паліативно-хоспісна допомога онкологічним хворим і пацієнтам з іншою патологією. - С. 68
Режим життя онкологічного хворого. - С. 72
Харчування онкологічного хворого. - С. 73
Лікування злоякісних новоутворень. - С. 74
Хіміотерапія. - С. 74
Стоми. Догляд за пацієнтами з різними видами стом. - С. 91
Особливості догляду за пацієнтами з трахеостомами. - С. 93
Особливості догляду за пацієнтами з гастростомами. - С. 112
Особливості догляду за пацієнтами зі стомами кишок. - С. 116
Особливості догляду за пацієнтами з нефростомами. - С. 147
Особливості догляду за пацієнтами з уретерокутанеостомами. - С. 149
Особливості догляду за пацієнтами з епіцистостомами. - С. 151
Нутритивне харчування пацієнтів, які перебувають у критичних станах. - С. 156
Особливості догляду за пацієнтами із хронічним болем. - С. 169
Особливості болю у хворих онкологічного профілю. - С. 173
Особливості болю в пацієнтів літнього віку. - С. 175
Особливості догляду за пацієнтами з нетриманням сечі. - С. 190
Особливості догляду за пацієнтами з нетриманням калу. - С. 205
Особливості догляду за пацієнтами з пролежнями. - С. 211
Особливості догляду за пацієнтами з нездатністю до самообслуговування та ризиком падінь. - С. 228
Тестові завдання для самоконтролю. - С. 249
Розділ 4. Особливості догляду за пацієнтами з резистентними формами туберкульозу. - С. 253
Профілактичні заходи в протитуберкульозних закладах. - С. 263
Тестові завдання для самоконтролю. - С. 268
Розділ 5. Особливості догляду за пацієнтами з ВІЛ / СНІД. - С. 271
Тестові завдання для самоконтролю. - С. 281
[/showhide]

Публікації на цю тему