Планування медичного забезпечення механізованого батальйону в умовах ведення оборонного бою

Планування медичного забезпечення механізованого батальйону в умовах ведення оборонного бою. : навчальний посібник / М. І. Бадюк [и др.] ; Укр. військ.-мед. акад. МО України. - Київ : МП " Леся ", 2016. - 95 с. : табл. - Бібліогр.: с. 70.
Б-96832

Навчальний посібник відповідає програмам навчальних дисциплін, затвердженим Міністерством оборони України для слухачів та студентів Української військово-медичної академії і кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів Міністерства охоронии здоров'я України.

Зміст [showhide]Розділ 1. Організація і тактика дій механізованого батальйону. - С. 7
1.1. Організаційно-штатна структура механізованого батальйону Збройних Сил України. - С. 7
1.2. Тактика ведення оборонного бою механізованого батальйону. - С. 10
Розділ 2. Організація медичного забезпечення механізованого батальйону в оборонному бою. - С. 24
2.1. Організація медичної служби механізованого батальйону. - С. 24
2.2. Умови діяльності медичної служби механізованого батальйону в обороні. - С. 29
Розділ 3. Управління медичною службою механізованого батальйону в оборонному бою. - С. 37
3.1. Робота начальника медичної служби батальйону в підготовчий період до бою. - С. 38
3.1.1. Збір вихідної інформації. - С. 40
3.1.2. З’ясування завдання медичної служби. - С. 41
3.1.3. Розрахунок часу начальником МПБ. - С. 41
3.1.4. Попередні розпорядження з медичної служби. - С. 43
3.1.5. Оцінка обстановки. - С. 44
3.1.6. Загальні висновки з оцінки обстановки. - С. 56
3.1.7. Доповідь командиру батальйону про стан медичної служби. - С. 58
. - С. 59
3.1.9. Рішення щодо медичного забезпечення оборонного бою. - С. 61
3.1.10. Розділ з медичної служби в бойовий наказ. - С. 62
3.1.11. План медичного забезпечення бойових дій батальйону. - С. 63
3.1.12. Постановка завдань підлеглим. - С. 65
3.2. Робота начальника медичної служби під час ведення бою. - С. 67
[/showhide]

Публікації на цю тему