Опис: Практичний посібник з внутрішньої медицини, або Кишенькова книжечка сімейного лікаря : посібник : у 2 ч. / за ред. : Н. В. Пасєчко, Н. І. Яреми. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2019. – Ч. 2. – 428 с.
Шифр ННМБУ: Б-99599
Видавець: Підручники і посібники
Рік видання: 2019
Сторінок: 428
Видання містить три розділи («Кардіологія», «Ревматологія», «Нефрологія»), у яких відображено сучасні підходи до діагностики та лікування основних нозологій з урахуванням принципів доказової медицини та найсучасніших світових рекомендацій.
Зміст:
Розділ 5. Кардіологія. – С. 4
5.1. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Вторинні артеріальні гіпертензії. – С. 7
5.2. Хронічні форми ішемічної хвороби серця. – С. 55
5.3. Гострі коронарні синдроми. Гострий інфаркт міокарда. – С. 72
5.4. Набуті вади серця. Вроджені вади серця. – С. 99
5.5. Кардіоміопатії. Міокардити та перикардити. – С. 138
5.6. Легеневе серце та тромбоемболія легеневої артерії. – С. 182
5.7. Порушення серцевого ритму. Порушення провідності. – С. 208
5.8. Серцева недостатність. – С. 242
Розділ 6. Ревматологія. – С. 268
6.1. Анкілозивний спондилоартрит. – С. 270
6.2. Ревматоїдний артрит. – С. 280
6.3. Реактивні артрити. – С. 291
6.4. Ревматична лихоманка. – С. 297
6.5. Інфекційний ендокардит. – С. 306
6.6. Остеоартроз. – С. 320
6.7. Подагра. – С. 329
6.8. Системні хвороби сполучної тканини: системний червоний вовчак, системна склеродермія. – С. 340
6.8.1. Системний червоний вовчак. – С. 340
6.8.2. Системна склеродермія. – С. 356
Розділ 7. Нефрологія. – С. 370
7.1. Гломерулонефрити. Нефротичний синдром. – С. 371
7.2. Пієлонефрити. – С. 386
7.2.1. Гострий пієлонефрит. – С. 387
7.2.2. Хронічний пієлонефрит. – С. 391
7.3. Гостра та хронічна ниркова недостатність. – С. 392
7.3.1. Гостра ниркова недостатність. – С. 392
7.3.2. Хронічна ниркова недостатність. – С. 402
7.4. Тубулоінтерстиціальний нефрит та амілоїдоз нирок. – С. 419
7.4.1. Тубулоінтерстиціальний нефрит. – С. 419
7.4.1.1. Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит. – С. 420
7.4.1.2. Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит. – С. 421
7.4.2. Амілоїдоз нирок. – С. 422