Опис: Профілактична медицина і громадське здоров’я: проблеми, пріоритети, перспективи / М. П. Гребняк, О. В. Кірсанова, В. В. Таранов, Н. Г. Мікрюкова. – Запоріжжя : Просвіта, 2020. – 170 с.
Шифр ННМБУ: Б-99612
Видавець: Просвіта
Рік видання: 2020
Сторінок: 170
Монографія узагальнює результати досліджень з проблем профілактичної медицини, обгрунтовує концептуальну модель управління громадським здоров’ям, визначає пріоритетні шляхи формування кадрового потенціалу громадського здоров’я із акцентом на професійних компетенціях з профілактичної медицини та здоров’я формуючих технологій.
Зміст:
Розділ 1. Методологічні засади аналітико-синтетичного дослідження козологічних корелят профілактичної медицини. – С. 7
Розділ 2. Діалектика становлення санітарно-епідеміологічного нагляду. – С. 18
Розділ 3. Здоров’я населення України в глобальному вимірюванні. – С. 30
Розділ 4. Сучасна динаміка здоров’я населення України у глобальному вимірі. – С. 40
Розділ 5. Екологічні загрози здоров’я населення в результаті індустріалізації. – С. 52
Розділ 6. Соціально-медичні фактори ризику для здоров’я дитячого населення. – С. 58
Розділ 7. Соціально-гігієнічні проблеми формування здоров’я учнів у сучасних умовах в світі. – С. 62
Розділ 8. Концептуальна модель управління громадським здоров’ям. – С. 67
Розділ 9. Якість життя, що пов’язана із здоров’ям, як індикатор громадського здоров’я. – С. 73
Розділ 10. Диференційоване управління охороною здоров’я дітей на основі його кваліметрії. – С. 77
Розділ 11. Формування кадрового потенціалу громадського здоров’я. – С. 87
Розділ 12. Модель підготовки фахівців з інноваційних здоров’яформуючих технологій. – С. 94
Розділ 13. Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів. – С. 102
Розділ 14. Методолого-дидактичні основи підготовки сімейного лікаря з профілактичної медицини. – С. 108
Розділ 15. Діагностування адаптаційного потенціалу цілісного організму. – С. 117
Розділ 16. Інноваційні аліментарні технології у системі громадського здоров’я. – С. 129
Розділ 17. Пріоритети і принципи реформування державного санітарного нагляду в сучасний період. – С. 139
Розділ 18. Інститутційні основи відновлення медико-профілактичних факультетів. – С. 147