Санітарно-епідеміологічний нагляд і медичне постачання в профілактиці деяких інфекцій в збройних силах України

Санітарно-епідеміологічний нагляд і медичне постачання в профілактиці деяких інфекцій в збройних силах України : навчальний посібник / Ю.В. Рум'янцев та ін.; за ред. Ю.В. Рум'янцева ; Укр. військ.-мед. акад. МО України. - Київ : УВМА, 2015. - 283 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 276-281.
Б-96428

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні засади військової епідеміології. Окремі розділи присвячені організації протиепідемічного захисту військ. Детально розглянуті питання організації санітарно-епідеміологічного нагляду як підгрунтя протиепідемічних заходів та питання медичного постачання при інфекційних хворобах з високою військово-епідеміологічною значимістю.

Зміст[showhide]
Передмова. - С. 3
Розділ 1. Структура інфекційної захворюваності в Збройних Силах України. - С. 6
1.1. Зміни структури інфекційної захворюваності військовослужбовців протягом часу. - С. 6
1.2. Динаміка та структура інфекційної захворюваності в Збройних Силах України за час спостережень (18 років). - С. 11
Розділ 2. Санітарно-епідеміологічний нагляд - підгрунтя профілактики інфекційних захворювань в Збройних Силах України. - С. 19
2.1. Термінологічна складова санітарно-епідеміологічного нагляду. - С. 19
2.2. Етапи санітарно-епідеміологічного нагляду. - С. 24
Розділ 3. Вибір критеріїв якості та ефективності заходів протиепідемічного захисту особового складу військ. - С. 44
3.1. Ефективність управління системою протиепідемічного захисту військ . - С. 48
Розділ 4. Протиепідемічний захист та фармацевтичні аспекти в профілактиці деяких інфекцій в ЗС України. - С. 52
Розділ 5. Санітарно-епідеміологічний нагляд за інфекціями з повітряно-крапельним механізмом передачі. - С. 62
5.1. Фармацевтичні аспекти застосування імунотропних препаратів. - С. 87
5.2. Фармацевтичні та науково-виробничі аспекти сучасного стану імунопрофілактики «дитячих» та деяких інших інфекцій. - С. 123
5.3. Профілактика туберкульозу в ЗС України, медикопостачальні та імунопрофілактичні аспекти. - С. 136
Розділ 6. Санітарно-епідеміологічний нагляд за інфекціями з фекально-оральним механізмом передачі. - С. 144
6.1. Основні напрямки санітарно-епідеміологічного нагляду для профілактики інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі. - С. 154
6.2. Епідеміологічне обстеження осередку черевного тифу. - С. 178
6.3. Епідеміологічне обстеження осередку шигельозу. - С. 180
6.4. Епідеміологічне обстеження осередку бруцельозу. - С. 180
6.5. Фармацевтичні аспекти у профілактиці деяких інфекцій з фекально-оральним шляхом передачі, що супроводжуються діареєю. - С. 183
Розділ 7. Розшифрування механізмів причинно-наслідкових зв’язків в епідемічному процесі. - С. 187
7.1. Визначення напрямку заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, які були розглянуті. - С. 190
Розділ 8. Профілактика малярії та фармацевтичні аспекти, що впливають на протиепідемічні заходи. - С. 192
Розділ 9. Профілактика висипного тифу у військах та деякі фармацевтичні аспекти. - С. 201
Розділ 10. Профілактика епідермофітій в Зройних Силах України. - С. 207
10.1. Фармацевтичні аспекти в профілактиці епідермофітій. - С. 209
Розділ 11. Профілактика корости в Зройних Силах України. - С. 211
11.1. Фармакологічні аспекти профілактики в ЗС України. - С. 213
Розділ 12. Профілактика ВІЛ-інфекції в Зройних Силах України. - С. 224
Розділ 13. Профілактика вірусних гепатиту В і гепатиту С в Зройних Силах України. - С. 235
13.1. Фармацевтичні аспекти. - С. 242
13.2. Вірусний гепатит С. Епідеміологія, профілактика, протиепідемічні заходи. - С. 244
13.3. Деякі інші гепатити з парентеральним механізмом передачі. - С. 248
13.4. Деякі аспекти епідеміології гепатитів В і С. - С. 249
Розділ 14. Крітерії оцінки зміни епідемічного процесу. - С. 270
[/showhide]

Публікації на цю тему