Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / за ред. В.М. Коваленка та ін. ; Асоц. кардіологів України. - Київ : МОРІОН, 2016. - 189 с. : табл., іл. - ISBN 978-966-2066-61-6
Б-96508

У стандарти включено сучасні положення, які довели свою ефективність протягом тривалого періоду їх застосування у світовій клінічній практиці. Видання включає міжнародну термінологію та класифікації хвороб органів кровообігу, приклади формулювання діагнозу та спадкоємність діагностики і лікування поміж первинною ланкою та спеціалізованими технологіями надання медичної допомоги.

Зміст [showhide]Глава 1. Класифікація захворювань серцево-судинної системи
Класифікація ішемічної хвороби серця / сост. М. І. Лутай, О. М. Пархоменко, О. І. Іркін, Г. Ф. Лисенко, Л. М. Лутай. - С. 7
Класифікація дисліпідемій / сост. О. І. Мітченко, В. Ю. Романов. - С. 9
Класифікація артеріальної гіпертензії / сост. Є. П. Свіщенко, Л. В. Безродна, Л. А. Міщенко, Ю.М. Сіренко, О. Г. Купчинська, Г. Д. Радченко. - С. 10
Класифікація легеневої гіпертензії / сост. Ю. М. Сіренко, Г. Д. Радченко, Л. Ф. Конопльова, Л. В. Кулик, К. В. Руденко, Н. Н. Руденко, В. А. Ханенкова, Л. І. Васильєва. - С. 13
Класифікація кардіоміопатій, міокардиту, перикардиту, інфекційного ендокардиту / сост. М. Коваленко В., О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 16
Класифікація набутих вад серця / сост. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 18
Класифікація порушень ритму та провідності серця / сост. О. С. Сичов, Д. Є. Волков, Т. В. Гетьман, Г. В. Дзяк, О. Й. Жаринов, Ю. І. Карпенко, О. В. Коркушко, О. І. Мітченко, О. М. Романова, Г. М. Соловьян, О. С. Стичинський, О. І. Фролов. - С. 20
Класифікація хронічної серцевої недостатності / сост. Л. Г. Воронков, А. В. Ляшенко, Н. А. Ткач. - С. 24
Глава 2. Стандарти діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із ГКС без елевації сегмента SТ (ІМ без зубця QІ нестабільна стенокардія) / сост. О. М. Пархоменко, О. І. Іркін, Я. М. Лутай, М. Ю. Соколов, О.В. Шумаков. - С. 26
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із ГКС з елевацією сегмента SТ (ІМ із зубцем Q) / сост. О. М. Пархоменко, О. І. Іркін, Я. М. Лутай, О. В. Шумаков, В. О. Шумаков. - С. 34
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із стабільною ІХС / сост. М. І. Лутай, М. Ю. Соколов, Г. Ф. Лисенко, І. П. Голікова. - С. 41
Інтервенційні та хірургічні методи лікування / сост. Ю. М. Соколов, М. Ю. Соколов, В. Г. Терентьєв. - С. 52
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з дисліпідеміями / сост. О. І. Мітченко, В. Ю. Романов. - С. 53
Клінічний протокол надання медичної допомоги пацієнтам із гіпертонічною хворобою (есенціальною АГ) / сост. Є. П. Свіщенко, Л. В. Безродна, Л. А. Міщенко, Ю. М. Сіренко, О. Г. Купчинська, Г. Д. Радченко. - С. 59
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Артеріальна гіпертензія / сост. Є. П. Свіщенко, Л. В. Безродна, Л. А. Міщенко,Ю. М. Сіренко, О. Г. Купчинська, Г. Д. Радченко. - С. 63
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із легеневою гіпертензією (у дорослих) / сост. Ю. М. Сіренко, Г. Д. Радченко, Л. Ф. Конопльова, Л. В. Кулик, К. В. Руденко, Н. Н. Руденко, В. А. Ханенкова, Л. І. Васильєва. - С. 76
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із ДКМП / сост. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк, Л. Г. Воронков, Д. В. Рябенко . - С. 84
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із ГКМП / сост. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк, В. Й. Целуйко. - С. 86
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із міокардитом / сост. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк, Д. В. Рябенко. - С. 88
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із гострим перикардитом, хронічним констриктивним перикардитом / сост. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк, О. А. Крикунов. - С. 90
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із інфекційним перикардитом / сост. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк, О. А. Крикунов. - С. 91
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із хронічною ревматичною хворобою серця (вадами серця) / сост. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк, М. Г. Ілляш. - С. 93
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із порушенням ритму та провідності серця / сост. О. С. Сичов, А. О. Бородай, Т. В. Гетьман, Г. В. Дзяк, В. П. Залевський, Ю. В. Зінченко, Б. Б. Кравчук, В. Г. Лизогуб, Є. В. Могильницький, О. М. Романова, Н. М. Середюк, Г. М. Соловьян, О. В. Срібна, В. К. Тащук, О. І. Фролов, М. З. Чередниченко. - С. 94
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із хронічною серцевою недостатністю / сост. Л. Г. Воронков, А. В. Ляшенко, Н. А. Ткач. - С. 176
[/showhide]

Публікації на цю тему