Стан серцево-судинної системи та вегетативної регуляції у дітей, хворих на хронічний тонзиліт

Стан серцево-судинної системи та вегетативної регуляції у дітей, хворих на хронічний тонзиліт / О. І. Сміян [та ін.] ; за заг. ред.: В. А. Сміянова, О. П. Мощича ; Сум. держ. ун-т МОН України. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. - 93 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 75-91.
Б-96953

В монографії широко поданий огляд літературних даних щодо незапальних уражень серцево-судинної системи на тлі хронічного тонзіліту в дітей, сучасних поглядів, етіопатогенезу та особливостей клінічного перебігу та терапії вторинних тонзилогенних кардіопатій у дитячому віці.
Зміст[showhide]
Розділ 1. Сучасні аспекти розвитку порушень серцево-судинної системи при хронічному тонзиліті у дітей (огляд літератури). - С. 5
1.1. Місце порушень серцево-судинної системи в структурі захворювань у дітей. - С. 8
1.2. Фактори ризику виникнення та патогенетичні механізми розвитку порушень серцево-судинної системи у дітей, хворих на хронічний тонзиліт. - С. 8
1.3. Сучасні можливості діагностики порушень серцево-судинної системи у дітей, хворих на хронічний тонзиліт. - С. 13
1.4. Досягнення сучасної кардіології у сфері лікування порушень серцево-судинної системи на фоні хронічного тонзиліту у дітей. - С. 25
Розділ 2. Матеріали та методи дослідження. - С. 32
2.1. Обсяг досліджень. - С. 32
2.2. Методи досліджень. - С. 34
Розділ 3. Стан серцево-судинної системи та вегетативної регуляції у хворих на хронічний тонзиліт. - С. 43
3.1. Особливості клінічного перебігу уражень серцево-судинної системи у дітей, хворих на хронічний тонзиліт. - С. 43
3.2. Стан серцевої діяльності за даними інструментальних методів дослідження у хворих на вторинну кардіоміопатію на тлі хронічного тонзиліту. - С. 46
3.3 Рівень маркерів ураження міокарда при порушеннях серцево-судинної системи у дітей, хворих на хронічний тонзиліт. - С. 59
Розділ 4. Оцінювання ефективності комплексної терапії синбіотичним препаратом та препаратом магнію у дітей з ураженнями серцево-судинної системи на фоні хронічного тонзиліту. - С. 63
4.1. Клінічне оцінювання ефективності комплексного лікування синбіотичним та магнієвмісним препаратами у дітей з вторинною кардіоміопатією на фоні хронічного тонзиліту. - С. 64
4.2. Динаміка порушень серцевої діяльності залежно від терапії. - С. 66
4.3. Вплив комплексного застосування синбіотика та препарату магнію на рівень маркерів ураження міокарда у дітей з незапальними захворюваннями серця тонзилогенного генезу. - С. 69[/showhide]

Публікації на цю тему