Сторінки історії (до 60-річчя Українського НДІ промислової медицини)

Сторінки історії (до 60-річчя Українського НДІ промислової медицини) / Укр. НДІ пром. медицини МОЗ України. ; редкол.: Ковальчук Т.А. (голов. ред.) та ін. - Кривий Ріг : Діонат ( ФОП Чернявський Д.О.), 2016. - 159 с. : іл. - Бібліогр.: с. 156.
В-9463

В книзі в хронологічному порядку висвітлено історію розвитку установи як осередку гігієнічної науки та регіонального міжобласного центру профпатології. Представлено основні факти, події, досягнення в різних напрямках наукової діяльності інституту.

Зміст [showhide]Історія створення та розвитку інституту. - С. 4
Структурні підрозділи: історія та сьогодення. - С. 22
Вчена рада інституту. - С. 22
Лабораторія промислового мікроклімату та фізіології теплообміну. - С. 24
Лабораторія шуму та вібрації. - С. 34
Лабораторія промислових аерозолів. - С. 43
Лабораторія фізіології праці. - С. 55
Лабораторія соціальної та радіаційної медицини. - С. 71
Лабораторія промислової екології та здоров’я. - С. 80
Лабораторія токсикології. - С. 83
Лабораторія біохімії. - С. 88
Лабораторія патоморфології. - С. 95
Терапевтичне відділення. - С. 100
Неврологічне відділення. - С. 103
Силікотуберкульозне відділення. - С. 110
Консультативно-діагностичне поліклінічне відділення. - С. 112
Служба ультразвукової та рентгенодіагностики. - С. 115
Відділення функціональної діагностики. - С. 117
Фізіотерапевтичне відділення. - С. 119
Відділення гіпербаричної оксигенації. - С. 122
Відділ науково-медичної інформації. - С. 124
Клініка експериментальних тварин. - С. 130
Розвиток інституту в умовах соціально-економічних криз. - С. 133
Основні напрямки та результати наукової діяльності. - С. 133
Науково-практична співпраця інституту. - С. 143
Актуальні наукові проблеми у дисертаційних роботах співробітників інституту за 60 років. - С. 145
Вибрані наукові праці за останні 10 років. - С. 152
Відомості про інститут в іміджевих виданнях . - С. 156
[/showhide]

Публікації на цю тему