Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Атопічний дерматит

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Атопічний дерматит / МОЗ України. - Київ : КІМ, 2016. - 51 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 48.
В-9534

Уніфікований клінічний протокол призначений для лікарів загальної практики сімейних лікарів, що провадять господарську діяльність з медичної практики і які беруть участь у наданні первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомогипацієнтам з атопічним дерматитом.
Зміст[showhide]
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при атопічному дерматиті : наказ № 670 від 04.07.2016 р. / Міністерство охорони здоров'я України. - С. 3
I. Паспортна частина. - С. 9
II. Загальна частина. - С. 17
III. Основна частина. - С. 19
IV. Опис етапів медичної допомоги. - С. 28
V. Ресурсне забезпечення виконання протоколу. - С. 38
VI. Індикатори якості медичної допомоги. - С. 40
VII. Перелік літературних джерел, використаних при розробці уніфікованого клінічного протоколу. - С. 48
[/showhide]

Публікації на цю тему