Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль

Опис: Юрко К. В. Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль : навч. посіб. / К. В. Юрко, В. М. Козько, Г. О. Соломенник. – Київ : Медицина, 2020. – 295 с.
Шифр ННМБУ: Б-99841
Автор: Юрко К.В.
Видавець: Медицина
Рік видання: 2020
Сторінок: 295
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Інфекційний контроль» для студентів напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Викладено сучасні уявлення про внутрішньолікарняні інфекції, причини їх виникнення, етіологію, епідеміологію, принципи епідемічного процесу, шляхи профілактики, зокрема дотримання санітарно-протиепідемічного режиму лікувально-профілактичних закладів різного профілю. Особливу увагу приділено трьом основним етапам оброблення виробів медичного призначення — дезінфекції, передстерилізаційному очищенню та стерилізації, контролю їх якості. Наведено дані щодо особливостей клініко-лабораторної діагностики та запобігання виникненню найпоширеніших госпітальних інфекцій, зокрема у відділеннях реанімації. У посібнику використано найновіші матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, останні рекомендації та накази МОЗ України. Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних міжнародних рекомендацій, адаптовано до нових навчальних програм.
Зміст:
Розділ 1. Інфекційний контроль як навчальна дисципліна. Інфекційна безпека. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. – С. 8
1.1. Інфекційний контроль у практиці медичної сестри як технологія безпеки пацієнта. – С. 8
1.2. Особливості діагностики госпітальних інфекцій у стаціонарах різного профілю. – С. 24
1.3. Загальні принципи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. – С. 29
Розділ 2. Дезінфекція. – С. 49
2.1. Види дезінфекції. – С. 50
2.2. Методи дезінфекції. – С. 52
2.3. Хімічна дезінфекція. – С. 56
2.4. Дезінфекція виробів медичного призначення. – С. 83
2.5. Прибирання приміщень лікувально-профілактичних закладів. – С. 94
2.6. Оброблення рук медичного персоналу. – С. 100
2.7. Медичні відходи. – С. 111
2.8. Поточна дезінфекція. – С. 127
2.9. Заключна дезінфекція. – С. 130
2.10. Профілактична дезінфекція. – С. 131
Розділ 3. Передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення. Центральне стерилізаційне відділення. – С. 132
3.1. Способи передстерилізаційного очищення. – С. 132
3.2. Центральне стерилізаційне відділення. – С. 138
Розділ 4. Стерилізація. – С. 141
4.1. Фізичний метод стерилізації. – С. 142
4.2. Хімічний метод стерилізації. – С. 160
4.3. Контроль якості стерилізації. – С. 164
Додаток 1. Інструкція з організації інфекційного контролю за туберкульозом. – С. 172
Додаток 2. Інструкція з організації проведення комплексу профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах. – С. 206
Додаток 3. Інструкція з організації та впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. – С. 215
Додаток 4. Стандартні визначення випадку внутрішньолікарняної інфекції. – С. 241
Додаток 5. Визначення фонового рівня захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. – С. 247
Додаток 6. Розробка епідемічно безпечних алгоритмів виконання процедур та маніпуляцій. – С. 249
Додаток 7. Визначення профілів антибіотикорезистентності штамів мікроорганізмів. – С. 250
Додаток 8. Інструкція з організації роботи бактеріологічних лабораторій у системі інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. – С. 251
Додаток 9. Методика обробки рук медичного персоналу та пацієнтів, використання медичних рукавичок. – С. 264
Додаток 10. Порядок розслідування та ліквідації спалаху внутрішньолікарняних інфекцій серед роділь, породіль та новонароджених в акушерських стаціонарах. – С. 270
Додаток 11. Типове положення про лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару. – С. 270
Додаток 12. Типове положення про комісію з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. – С. 277
Додаток 13. Карти епідеміологічного спостереження. – С. 281

Публікації на цю тему

Опис: Юрко К. В. Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль : навч. посіб. / К. В. Юрко, В. М. Козько, Г. О. Соломенник. – Київ : Медицина, 2020. – 295 с. Шифр ННМБУ: Б-99841 Автор: Юрко К.В. Видавець: Медицина Рік видання: 2020 Сторінок: 295 Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Інфекційний контроль» для студентів напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Викладено сучасні уявлення про внутрішньолікарняні інфекції, причини їх виникнення, етіологію, епідеміологію, принципи епідемічного процесу, шляхи профілактики, зокрема дотримання санітарно-протиепідемічного режиму лікувально-профілактичних закладів різного профілю. Особливу увагу приділено трьом основним етапам оброблення виробів медичного призначення — дезінфекції, передстерилізаційному очищенню та стерилізації, контролю їх якості. Наведено дані щодо особливостей клініко-лабораторної діагностики та запобігання виникненню найпоширеніших госпітальних інфекцій, зокрема у відділеннях реанімації. У посібнику використано найновіші матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, останні рекомендації та накази МОЗ України. Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних міжнародних рекомендацій, адаптовано до нових навчальних програм. Зміст: Розділ 1. Інфекційний контроль як навчальна дисципліна. Інфекційна безпека. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. - С. 8 1.1. Інфекційний контроль у практиці медичної сестри як технологія безпеки пацієнта. - С. 8 1.2. Особливості діагностики госпітальних інфекцій у стаціонарах різного профілю. - С. 24 1.3. Загальні принципи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. - С. 29 Розділ 2. Дезінфекція. - С. 49 2.1. Види дезінфекції. - С. 50 2.2. Методи дезінфекції. - С. 52 2.3. Хімічна дезінфекція. - С. 56 2.4. Дезінфекція виробів медичного призначення. - С. 83 2.5. Прибирання приміщень лікувально-профілактичних закладів. - С. 94 2.6. Оброблення рук медичного персоналу. - С. 100 2.7. Медичні відходи. - С. 111 2.8. Поточна дезінфекція. - С. 127 2.9. Заключна дезінфекція. - С. 130 2.10. Профілактична дезінфекція. - С. 131 Розділ 3. Передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення. Центральне стерилізаційне відділення. - С. 132 3.1. Способи передстерилізаційного очищення. - С. 132 3.2. Центральне стерилізаційне відділення. - С. 138 Розділ 4. Стерилізація. - С. 141 4.1. Фізичний метод стерилізації. - С. 142 4.2. Хімічний метод стерилізації. - С. 160 4.3. Контроль якості стерилізації. - С. 164 Додаток 1. Інструкція з організації інфекційного контролю за туберкульозом. - С. 172 Додаток 2. Інструкція з організації проведення комплексу профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах. - С. 206 Додаток 3. Інструкція з організації та впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. - С. 215 Додаток 4. Стандартні визначення випадку внутрішньолікарняної інфекції. - С. 241 Додаток 5. Визначення фонового рівня захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. - С. 247 Додаток 6. Розробка епідемічно безпечних алгоритмів виконання процедур та маніпуляцій. - С. 249 Додаток 7. Визначення профілів антибіотикорезистентності штамів мікроорганізмів. - С. 250 Додаток 8. Інструкція з організації роботи бактеріологічних лабораторій у системі інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. - С. 251 Додаток 9. Методика обробки рук медичного персоналу та пацієнтів, використання медичних рукавичок. - С. 264 Додаток 10. Порядок розслідування та ліквідації спалаху внутрішньолікарняних інфекцій серед роділь, породіль та новонароджених в акушерських стаціонарах. - С. 270 Додаток 11. Типове положення про лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару. - С. 270 Додаток 12. Типове положення про комісію з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. - С. 277 Додаток 13. Карти епідеміологічного спостереження. - С. 281