Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль

Опис: Юрко К. В. Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль : навч. посіб. / К. В. Юрко, В. М. Козько, Г. О. Соломенник. – Київ : Медицина, 2020. – 295 с.
Шифр ННМБУ: Б-99841
Автор: Юрко К.В.
Видавець: Медицина
Рік видання: 2020
Сторінок: 295
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Інфекційний контроль» для студентів напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Викладено сучасні уявлення про внутрішньолікарняні інфекції, причини їх виникнення, етіологію, епідеміологію, принципи епідемічного процесу, шляхи профілактики, зокрема дотримання санітарно-протиепідемічного режиму лікувально-профілактичних закладів різного профілю. Особливу увагу приділено трьом основним етапам оброблення виробів медичного призначення — дезінфекції, передстерилізаційному очищенню та стерилізації, контролю їх якості. Наведено дані щодо особливостей клініко-лабораторної діагностики та запобігання виникненню найпоширеніших госпітальних інфекцій, зокрема у відділеннях реанімації. У посібнику використано найновіші матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, останні рекомендації та накази МОЗ України. Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних міжнародних рекомендацій, адаптовано до нових навчальних програм.
Зміст:
Розділ 1. Інфекційний контроль як навчальна дисципліна. Інфекційна безпека. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. – С. 8
1.1. Інфекційний контроль у практиці медичної сестри як технологія безпеки пацієнта. – С. 8
1.2. Особливості діагностики госпітальних інфекцій у стаціонарах різного профілю. – С. 24
1.3. Загальні принципи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. – С. 29
Розділ 2. Дезінфекція. – С. 49
2.1. Види дезінфекції. – С. 50
2.2. Методи дезінфекції. – С. 52
2.3. Хімічна дезінфекція. – С. 56
2.4. Дезінфекція виробів медичного призначення. – С. 83
2.5. Прибирання приміщень лікувально-профілактичних закладів. – С. 94
2.6. Оброблення рук медичного персоналу. – С. 100
2.7. Медичні відходи. – С. 111
2.8. Поточна дезінфекція. – С. 127
2.9. Заключна дезінфекція. – С. 130
2.10. Профілактична дезінфекція. – С. 131
Розділ 3. Передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення. Центральне стерилізаційне відділення. – С. 132
3.1. Способи передстерилізаційного очищення. – С. 132
3.2. Центральне стерилізаційне відділення. – С. 138
Розділ 4. Стерилізація. – С. 141
4.1. Фізичний метод стерилізації. – С. 142
4.2. Хімічний метод стерилізації. – С. 160
4.3. Контроль якості стерилізації. – С. 164
Додаток 1. Інструкція з організації інфекційного контролю за туберкульозом. – С. 172
Додаток 2. Інструкція з організації проведення комплексу профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах. – С. 206
Додаток 3. Інструкція з організації та впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. – С. 215
Додаток 4. Стандартні визначення випадку внутрішньолікарняної інфекції. – С. 241
Додаток 5. Визначення фонового рівня захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. – С. 247
Додаток 6. Розробка епідемічно безпечних алгоритмів виконання процедур та маніпуляцій. – С. 249
Додаток 7. Визначення профілів антибіотикорезистентності штамів мікроорганізмів. – С. 250
Додаток 8. Інструкція з організації роботи бактеріологічних лабораторій у системі інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. – С. 251
Додаток 9. Методика обробки рук медичного персоналу та пацієнтів, використання медичних рукавичок. – С. 264
Додаток 10. Порядок розслідування та ліквідації спалаху внутрішньолікарняних інфекцій серед роділь, породіль та новонароджених в акушерських стаціонарах. – С. 270
Додаток 11. Типове положення про лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару. – С. 270
Додаток 12. Типове положення про комісію з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. – С. 277
Додаток 13. Карти епідеміологічного спостереження. – С. 281

Запрошуємо до Бібліотеки

Читачі нашої бібліотеки мають доступ до найбільшої в Україні колекції медичних книг та періодичних видань. Отримавши читацький квиток, Ви зможете працювати у стінах прекрасної історичної будівлі, в центрі Києва. Наші читачі, серед яких відомі імена у медицині, вважають ресурси Бібліотеки безцінними. Ми хочемо, щоб ви приєдналися до них.