Вроджені вади розвитку. Полісся. Чорнобиль.

Вроджені вади розвитку. Полісся. Чорнобиль. : збірник наукових праць / Міжнар. благод. фонд "ОМНІ-мережа для дітей" ; ред. В. Вертелецький. - Львів : [б. и.], 2016. - 255 с. : іл, табл.
Г-1234

Збірник містить матеріали і статті, присвячені проблемам вроджених вад розвитку в трьох областях України - Рівенській, Волинській і Хмельницькій. В центрі уваги - Рівенське Полісся, яке значно постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Більшість представлених статей були опубліковані в провідних світових наукових медичних журналах. Вони подані мовою оригіналу, а також в перекладі українською мовою.

Зміст[showhide]Кольорові вкладки. - С. 9
Опис рисунків і фотографій, представлених на кольорових вкладках. - С. 17
Факти про радіацію, алкоголь та вроджені вади розвитку. - С. 23
Вроджені вади розвитку в регіоні, що постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи. - С. 45
Malformations in a Chornobyl-Impacted Region. - С. 55
Бластопатії і мікроцефалія в регіоні України, що постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи. - С. 65
Blastopathies and microcephaly in a Chornobyl impacted region of Ukraine. - С. 145
Підвищена частота вроджених аномалій та інкорпорований цезій-137 в поліському регіоні У країни. - С. 219
Elevated Congenital Anomaly Rates and Incorporated Cesium-137 in the Polissia Region of Ukraine. - С. 239[/showhide]

Публікації на цю тему