Вибранні питання профілактики в збройних силах України надзвичайних станів викликаних епідеміями

Вибранні питання профілактики в збройних силах України надзвичайних станів викликаних епідеміями / О.Д. Крушельницький та ін.; за ред. В.Л. Савицького ; Укр. військ.-мед. акад. МО України. - Київ : МП " Леся ", 2015. - 343 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 335-339. - 1-47.
Б-96423

В цьому виданні надаються актуальні розробки щодо протиепідемічного захисту військ, які з'явились у військовій медицині взагалі та військовій епідеміології зокрема останнім часом. Автори наголошують на тому, що за будь-яких обставин протиепідемічна робота має бути спарямована на джерело збудника інфекції, механізм передачі збудника інфекції, сприйнятливий організм, тобто на природну основу епідемічного процесу.

Зміст [showhide]Розділ 1. Системоутворюючи чинники розвитку епідемічного процесу та їх вплив на організацію протиепідемічних заходів. - С. 5
1.1. Закономірності розвитку епідемічного процесу. - С. 5
1.2. Епідемічний процес як система та еволюційні перетворення в ньому. - С. 26
1.2.1. Епідемічний процес складова біосфери, одна з її підсистем. - С. 37
1.2.2. Еволюційні аспекти структури інфекційної захворюваності в ЗС України. - С. 44
1.3. Ієрархічне положення системи епідемічного процесу в сукупності інших систем. - С. 55
1.4. Екологічні аспекти еволюційних перетворень епідемічного процесу. - С. 64
1.5. Актуальні аспекти еволюції епідемічного процесу їх значення для військ України. - С. 81
Розділ 2. Підґрунтя профілактики надзвичайних станів викликаних епідеміями - своєчасні протиепідемічні заходи. - С. 87
2.1.Принципові положення організації протиепідемічного забезпечення та типові протиепідемічні заходи в ЗС України. - С. 96
2.2. Протиепідемічні заходи під час надзвичайних станів і управління ними. - С. 97
2.3. Основні теоретичні положення щодо протиепідемічного забезпечення Збройних Сил України. - С. 102
2.4. Чинники що зумовлюють розвиток епідемічного процесу, протиепідемічні заходи під час ускладнення епідемічної ситуації та миротворчої діяльності ЗС України. - С. 105
2.5. Особливості протиепідемічних заходів під час надзвичайних станів. - С. 113
2.5.1. Особливості протиепідемічного забезпечення військ при ліквідації наслідків землетрусу і повені. - С. 115
2.5.2. Особливості протиепідемічних заходів при аваріях на хімічних підприємствах. Особливості протиепідемічного забезпечення військ при ліквідації наслідків руйнування ядерних реакторів і аваріях на АЕС. - С. 120
2.5.3. Напрямки оптимізації протиепідемічних заходів. - С. 123
2.6. Нові види озброєння і військової техніки та їх можливий вплив на систему протиепідемічного захисту. - С. 128
2.7. Науково-методична складова в діяльності санітарно-епідеміологічної служби Збройних Сил України та її дослідження. - С. 134
2.7.1. Формування особливостей професійного мислення військового лікаря профілактичного фаху і дослідження чинників, які на них впливають в Збройних Силах України. - С. 139
2.7.2. Підготовка військових лікарів медико-профілактичного фаху. - С. 143
2.7.3. Спонтанні моделі епідемічної ситуації та їх використання в підготовці фахівців санітарно-епідемічної служби для управління системою протиепідемічних заходів в умовах інформаційної боротьби. - С. 148
Розділ 3. Санітарно-епідеміологічний нагляд - підґрунтя профілактики екстремального розповсюдження інфекційних захворювань в ЗС України. - С. 155
3.1. Термінологічна складова санітарно-епідеміологічного нагляду. - С. 155
3.2. Етапи санітарно-епідеміологічного нагляду. - С. 161
3.2.1. Зразкові епідеміологічні обстеження. - С. 182
3.2.2. Епідеміологічне обстеження експлозивного спалаху захворюваності ангіною в організованому дорослому колективі. - С. 182
3.2.3. Епідеміологічне обстеження осередку захворювань на вірусний гепатит з фекально-оральним механізмом передачі (Досвід верифікації гепатиту Е в Україні за Синяк Л. І., Оргель М. Я. та ін., 1994 р.). - С. 187
3.2.4. Епідеміологічне обстеження осередку черевного тифу (Б. Л. Черкаський, 1990 р.). - С. 190
3.2.5. Епідеміологічне обстеження осередку шигельозу (Б.Л. Черкаський, 1990 р.). - С. 192
3.2.6. Епідеміологічне обстеження осередку бруцельозу (Б.Л. Черкаський, 1990 р.). - С. 192
3.2.7. Епідеміологічне обстеження осередку легіонельозу (Б. Л. Черкаський, 1990 р.). - С. 196
Розділ 4. Пропонуємі критерії якості та ефективності профілактики епідемічних ускладнень в ЗСУ. - С. 200
4.1. Ефективність управління системою протиепідемічного захисту військ. - С. 204
Розділ 5. Деякі аспекти медичного постачання в профілактиці інфекційних захворювань в ЗС України. - С. 209
Розділ 6. Заходи попередження епідемічних ускладнень викликаних інфекціями з повітрянно крапельним механізмом передачі. - С. 220
Розділ 7. Заходи профілактики епідемічних ускладнень викликаних інфекціями з фекально - оральним механізмом передачі. - С. 234
7.1. Основні напрямки санітарно-епідеміологічного нагляду для профілактики інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі. - С. 246
Розділ 8. Попередження екстремальних ускладнень епідемічної ситуації викликаних холерою. - С. 268
8.1. Епідеміологічний нагляд. - С. 271
8.2. Профілактичні та протиепідемічні заходи у військах. - С. 277
Розділ 9. Профілактика екстремальних ускладнень епідемічної ситуації викликаних природно-осередкованими інфекційними хворобами. - С. 290
9.1. Орнітоз епідеміологічна ситуація в Україні військові аспекти. - С. 294
Розділ 10. Профілактика надзвичайних станів та вйськові аспекти епідеміології чуми. - С. 297
Розділ 11. Деякі аспекти протидії біологічному тероризму. - С. 318
Розділ 12. Значення моніторінга еволюційніх перетворень епідемічного процеса для профілактики надзвичайних станів які можуть бути ними викликані. - С. 321
Розділ 13. Міркування з приводу впливу організаційно-освітніх чинників на систему протиепідемічного захисту військ і населення України. - С. 327
[/showhide]

Публікації на цю тему