Медична психологія

Медична психологія: підручник/ за редакцією академіка С.Д. Максименко. В 2-х тт. – К. 2023.

«Лікувати не хворобу, а людину», — цей вислів є популярний, але й досі нереалізований. За словами В.М. М’ясищєва, особливості переживань, психічних станів хворої людини можуть бути зрозумілі і використані лише за умов погляду на неї як індивідуальний варіант розвитку здорової, повноцінно існуючої особистості. У центрі уваги авторів книги не хвороби (психічні чи соматичні) та причини їх виникнення, перебіг та подолання, а людська особистість, яка в процесі свого існування може проходити певні етапи захворювання. У підручнику широко використані надбання сучасної медичної психології із різноманітних напрямків і галузей – проблеми психосоматики, психічних відхилень, соматичних розладів з різною етиологією, впливу соціальних факторів на здоров’я людини тощо.

Видання містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених із позиції цілісної особистості, яка на різні впливи реагує психічними і соматичними змінами. Вперше комплекс медико-психологічних знань подано з боку психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, соціальною психологією.

Значна увага у підручнику приділена психології лікувальної взаємодії, морально-етичним засадам роботи з пацієнтами.

Книга укладена згідно МКХ-11 та з урахуванням DSM-V.

Публікації на цю тему

Медична психологія: підручник/ за редакцією академіка С.Д. Максименко. В 2-х тт. – К. 2023. «Лікувати не хворобу, а людину», — цей вислів є популярний, але й досі нереалізований. За словами В.М. М’ясищєва, особливості переживань, психічних станів хворої людини можуть бути зрозумілі і використані лише за умов погляду на неї як індивідуальний варіант розвитку здорової, повноцінно існуючої особистості. У центрі уваги авторів книги не хвороби (психічні чи соматичні) та причини їх виникнення, перебіг та подолання, а людська особистість, яка в процесі свого існування може проходити певні етапи захворювання. У підручнику широко використані надбання сучасної медичної психології із різноманітних напрямків і галузей – проблеми психосоматики, психічних відхилень, соматичних розладів з різною етиологією, впливу соціальних факторів на здоров’я людини тощо. Видання містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених із позиції цілісної особистості, яка на різні впливи реагує психічними і соматичними змінами. Вперше комплекс медико-психологічних знань подано з боку психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, соціальною психологією. Значна увага у підручнику приділена психології лікувальної взаємодії, морально-етичним засадам роботи з пацієнтами. Книга укладена згідно МКХ-11 та з урахуванням DSM-V.