Підручник з неонатології

Неонатологія: підручник: у 3 т. – Львів, 2020.

У фонд ННМБУ надійшов підручник з неонатології. Здоров’я дітей – найважливіший індикатор рівня соціально-економічного розвитку держави. В умовах реформування медичної галузі надзвичайно важливо визначити основні стратегічні ланки охорони здоров’я, зокрема пренатальної та неонатальної служби України. Пріоритетним завданням є забезпечення персоніфікованої допомоги кожній дитині, застосування ефективних технологій і систематизація діагностично-лікувальних процесів, реалізація системного межвідомчого підходу для надання висококваліфікованої медичної допомоги породіллям і новонародженим.

Неонатологія – це спеціальність, яка потребує постійного навчання та поповнення знань через швидкі темпи розвитку технологій у цьому напрямку. Результатом спільної праці мультидисциплінарної команди членів Асоціації неонатологів України став підручник, в якому зібрано і систематизовано інформацію з основних питань неонатологі, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні данні щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Інформацію подано з урахуванням міжнародних клінічних рекомендацій та стандартів надання медичної допомоги на засадах доказової медицини, а також на основі національних наказів МОЗ України.

Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів ВНЗ, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей.

Публікації на цю тему

Неонатологія: підручник: у 3 т. – Львів, 2020. У фонд ННМБУ надійшов підручник з неонатології. Здоров’я дітей – найважливіший індикатор рівня соціально-економічного розвитку держави. В умовах реформування медичної галузі надзвичайно важливо визначити основні стратегічні ланки охорони здоров’я, зокрема пренатальної та неонатальної служби України. Пріоритетним завданням є забезпечення персоніфікованої допомоги кожній дитині, застосування ефективних технологій і систематизація діагностично-лікувальних процесів, реалізація системного межвідомчого підходу для надання висококваліфікованої медичної допомоги породіллям і новонародженим. Неонатологія – це спеціальність, яка потребує постійного навчання та поповнення знань через швидкі темпи розвитку технологій у цьому напрямку. Результатом спільної праці мультидисциплінарної команди членів Асоціації неонатологів України став підручник, в якому зібрано і систематизовано інформацію з основних питань неонатологі, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні данні щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Інформацію подано з урахуванням міжнародних клінічних рекомендацій та стандартів надання медичної допомоги на засадах доказової медицини, а також на основі національних наказів МОЗ України. Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів ВНЗ, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей.