Ювілейне видання Кафедри загальної і медичної психології

Кафедра загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця видала книгу до свого 45-річного ювілею.

У представленому ювілейному виданні відображені етапи розвитку кафедри, її навчальна, методична та наукова діяльність, міжнародне співробітництво, клінічні бази тощо. До кола наукових досліджень кафедри входили проблеми вивчення генетичної психології та формування особистості, психологічних аспектів мотивації та особливості адаптації студентів вищих медичних навчальних закладів до навчання, сучасних технологій вищої медичної освіти, психологічної готовності майбутнього лікаря до професійної діяльності, дослідження емоційності в структурі особистості та навчальній діяльності студентів, проблеми емоційного вигорання медичних працівників та ін.
Великий обсяг навчально-методичної, науково-дослідної, лікувально-діагностичної роботи, яку здійснює професорсько-викладацький склад кафедри, зумовлює нові можливості для підготовки сучасного лікаря, сприяє наданню необхідних практичних навичок, підвищенню ефективності взаємодії науково-освітнього і професійного середовища.

«Спадкоємність традицій наукової школи медичної психології в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця та правонаслідування високих стандартів підготовки і підвищення кваліфікації лікарів та фахівців з психічного здоров’я визначають перспективи та виклики професорсько-викладацькому колективу кафедри загальної та медичної психології», – говорить Михайло Матяш, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри.

Публікації на цю тему

Кафедра загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця видала книгу до свого 45-річного ювілею. У представленому ювілейному виданні відображені етапи розвитку кафедри, її навчальна, методична та наукова діяльність, міжнародне співробітництво, клінічні бази тощо. До кола наукових досліджень кафедри входили проблеми вивчення генетичної психології та формування особистості, психологічних аспектів мотивації та особливості адаптації студентів вищих медичних навчальних закладів до навчання, сучасних технологій вищої медичної освіти, психологічної готовності майбутнього лікаря до професійної діяльності, дослідження емоційності в структурі особистості та навчальній діяльності студентів, проблеми емоційного вигорання медичних працівників та ін. Великий обсяг навчально-методичної, науково-дослідної, лікувально-діагностичної роботи, яку здійснює професорсько-викладацький склад кафедри, зумовлює нові можливості для підготовки сучасного лікаря, сприяє наданню необхідних практичних навичок, підвищенню ефективності взаємодії науково-освітнього і професійного середовища. «Спадкоємність традицій наукової школи медичної психології в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця та правонаслідування високих стандартів підготовки і підвищення кваліфікації лікарів та фахівців з психічного здоров’я визначають перспективи та виклики професорсько-викладацькому колективу кафедри загальної та медичної психології», – говорить Михайло Матяш, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри.